Referansesaker

Erstatning etter brann i tomannsbolig:

Forsikringsselskapet sa nei til erstatning pga tvil om brannårsak mm. Saken endte med at klienten fikk full erstatning og kr. 2 000 000 utbetalt.

 

Husleiesak:

Klienten hadde mottatt oppsigelse og skulle kastes ut fra sin bolig. Vi fikk oppsigelsen kjent ugyldig og klienten ble i tillegg tilkjent saksomkostninger.

Her er eksempler på noen av mine siste saker

Reklamasjon på entreprenør/snekkerarbeid:

Hyttepåbygg led av feil og mangler. Klient ble tilkjent erstatning på kr. 611 000 i tillegg til over kr. 200 000 i saksomkostninger.

Arvetvist:

​Klienten var "gjort arveløs" i testament. Vi fikk testamentet kjent ugyldig og klienten fikk sin rettmessige arv, på over kr. 3 000 000.

© 2015 av Advokat Lervik

Kontakt: +47 928 60 790, post@advokatlervik.no