Priser

 

Jeg tilbyr gode priser til mine klienter. Prisene for et oppdrag vil variere avhengig av saksområdet og oppdragets kompleksitet. Vi avtaler priser ved oppstart og for noen oppdrag, for eksempel testament, samboeravtaler og kjøpskontrakter mm, kan det avtales fast pris.

 

Jeg tilbyr alltid en halvtimes gratis konsultasjon for å avklare hvordan din sak står. Dersom du ønsker å gå videre med saken, inngår vi en oppdragsavtale hvor vilkårne fastsettes.  

Husk at i mange saker kan du ha krav på å få dekket dine advokatutgifter gjennom det forsikringsselskap hvor du har din innboforsikring, hus- eller villaforsikring, kaskoforsikring eller reiseforsikring. Jeg undersøker dette - kostnadsfritt for deg.

© 2015 av Advokat Lervik

Kontakt: +47 928 60 790, post@advokatlervik.no