Saksområder

Innenfor privat rett og alminnelig praksis kan jeg yte bistand innenfor flere ulike saksområder, blant annet:

Husk at i mange av disse sakene kan du ha krav på å få dekket dine advokatutgifter gjennom det forsikringsselskap hvor du har din innboforsikring, kaskoforsikring eller reiseforsikring. Jeg undersøker dette - kostnadsfritt for deg.

Arbeidsrett

 

 • Ansettelse

 • Oppsigelse/avskjed

 • Arbeidstid og overtid

 • Lønn og feriepenger

 • Arbeidsmiljø

 

 

Erstatningsrett

 

Erstatningsrett ved for eksempel:

 • ​Brannskader på eiendom og eiendeler

 • ​Trafikkskader

 • Generell erstatningsrett

 

Familierett

 

 • Inngåelse og oppløsning av ekteskap og samboerforhold

 • Ektepakter og særeie

 • Samboeravtaler

 • Skilsmisse

 • Barnerett, samvær og foreldreansvar

Kjøps- og forbrukerrett

 • Feil og mangler ved salgsgjenstanden

 • Reklamasjon: prisavslag, retting og heving av kjøp

 • Bytterett

Arv og skifte

 

 • Testament

 • Arvepakt

 • Forskudd på arv og gaver

 • Generasjonsskifte

 • Uskifte

 • Mindreårig arving

 

 

Kontraktsrett

 • ​Inngåelse og utforming av alle typer avtaler

 • Tolkning av avtaler​

© 2015 av Advokat Lervik

Kontakt: +47 928 60 790, post@advokatlervik.no