Saksområder

Vedrørende fast eiendom bistår jeg blant annet innenfor følgende saksområder:

Husk at i de fleste av disse sakene kan du ha krav på å få dekket dine advokatutgifter gjennom det forsikringsselskap hvor du har din innboforsikring, hus- eller villaforsikring. Jeg undersøker dette - kostnadsfritt for deg.

Tvister vedrørende kjøp og salg av eiendom

 

Reklamasjon på grunn av feil og mangler ved bolig eller næringseiendom, herunder krav om erstatning, prisavslag og heving.


Jeg har lang og bred erfaring med denne type saker, både på vegne av kjøper og selger.

 

 

Kontrakter

 

Ved kjøp/salg og ved utleie av bolig- og næringseiendom er det svært viktig å ha en god og gjennomarbeidet kontrakt​, ikke minst for å unngå konflikt og uenighet senere.

 

Jeg tilstreber alltid å lage gjennomarbeidede og klare kontrakter for mine klienter. I tillegg til kontraktsutforming, har jeg erfaring med tolkning av allerede inngåtte kontrakter.

 

Tvister vedrørende håndverkstjenester

 

Reklamasjoner som følge av feil og mangler ved alle typer håndverkstjenester. Typiske eksempler er feil/mangler ved påbygg/tilbygg samt rehabilitering av bad, kjøkken etc.

 

Jeg kan ta saker for både håndverkere og oppdragsgivere.

Husleierett
 

Jeg har spesialfag i husleierett og har ført en rekke saker, både vedrørende bolig- og næringsforhold.

 

Innenfor husleieretten bistår jeg blant annet ved:  

 • Inngåelse av leieavtaler

 • Oppsigelse

 • Heving

 • Manglende husleiebetaling/utkastelse

 • Kjøps- og leieavtaler for bolig- og næringseiendom

 

Sikkerhetsetablering og pant

 • Etablering av pant i fast eiendom

 • Sletting av heftelser

 

Feste/bygsling og nabotvister

 

Mange eiendommer, spesielt fritidseiendommer, ligger på festet tomt. Dette kan reise en rekke spørsmål, blant annet:

 • Innløsning av festetomt

 • Øvrige forhold rundt festeavtaler

 

Dessverre er det slik at mange naboer kan komme i konflikt. Riktig juridisk bistand kan her bidra til å finne en løsning mellom partene. Typiske problemområder kan være:

 • Gjerde

 • Trær

 • Adkomst

 • Påbygg og utnyttelse

© 2015 av Advokat Lervik

Kontakt: +47 928 60 790, post@advokatlervik.no